01  Veřejné zakázky

Dopravní terminál v Jablunkově

VÍCE O PROJEKTU
01  Veřejné zakázky

Dopravní terminál v Jablunkově

Typ projektu
Veřejná stavba

Investor
Město Jablunkov

Místo
Jablunkov

Rok realizace
2016 – architektonická studie
2022 – dokončení realizace

Autoři projektu
Ing. arch. Marek Wojnar
Ing. Michal Sedláček
Ing. arch. Marek Pyszko

Fotografoval
Lukáš Legierski, LEGI

V roce 2022 byl po rekonstrukci původního autobusového stanoviště otevřen v Jablunkově nový dopravní terminál. Moderní terminál nahradil zastaralejší původní stanoviště, které sloužilo výhradně k nástupům a přestupům mezi autobusovými spoji.

Nyní jablunkovský terminál nabízí nejen stání pro kola, ale i parkovací místa P+R (park and ride) s myšlenkou podpory využívání veřejné dopravy. Zelená střecha prstence je jedním z prvků, které činí dopravní terminál v Jablunkově ekologickým a přínosným pro životní prostředí. V části prstence se nachází bezbariérová, klimatizovaná čekárna s dopravním infocentrem, plně využívaná cestujícími.

Obnovený dopravní terminál slouží jako důležitý dopravní uzel, který nabízí různé možnosti a kombinace cestování. Nový dopravní terminál je ukázkou toho, jak lze skloubit funkčnost, estetiku a ekologii. Za architektonickým návrhem terminálu stojí náš tým nodum atelier, s.r.o., územní studii zpracoval Ing. arch. Aleš Palacký a navazující stupně projektové dokumentace pak CENTROPROJEKT GROUP a.s.